Kiwi xanh Pháp

250,000 

Những trái Kiwi Pháp được thụ phấn nhờ gió và những chú ong được người nông dân nuôi ở ngay sát vườn. tại mỗi vườn Kiwi cứ 6 cây Kiwi cái sẽ có 1 cây Kiwi đực nhằm đảm bảo cho quá trình thụ phấn được hiệu quả nhất.

Còn hàng