Kiwi vàng First Gold New Zealand

Liên hệ

Kiwi vàng New Zealand là loại quả ngon số 1 thế giới, với quy trình từ trồng, chăm bón đến thu, hái, vận chuyển được chính phủ New Zealand kiểm soát rất chặt chẽ để đảm bảo quả kiwi  luôn đồng đều và đạt tiêu chuẩn cao nhất.

đã mua